خدمات ما

امروزه در اقتصاد جهانی کسب و کار، دست یابی به بینش و دانش صحیح، پیش شرط تصمیم‌گیری در هر شرکت یا سازمان است. در بیشتر مواقع، آینده های یک کسب و کار از سوی نیروهای خارج از محیط آن کسب و کارها تغییر می‌یابد.

  • سامانه های گزارش‌ساز
شرکت‌های تجاری و سازمان‌های اقتصادی می‌توانند با ورود به بخش سفارش گزارش، گزارش‌های پیش‌نوشته استاندارد را مشاهده نمایند یا با ورود به بخش گزارشات سفارشی بر حسب نوع کسب‌ و کار، سطح تصمیم‌سازی، منطقه بازار، افق زمانی سفارش خود را ثبت کنند و در کمتر از یک ماه گزارش خود را دریافت کنند.
  • آمادگی و استمرار سازمانی
عمده تصميم‌گيري‌های هر روزه در کسب و کار وابسته به چشم‌اندازی است که برای آینده سازمان ترسیم نموده‌ایم. آمادگی برای مواجهه با آینده، توان بهره‌گیری از فرصتها و اجتناب از چالش‌ها منجر به استمرار فعالیتهای تجاری بنگاه‌ها می‌گردد.
  • طرح تجاری و راه اندازی
هر سرمایه‌گذار یا بنگاه پس از تحلیل محیط به امکان سنجی راه اندازی کسب و کار جدید یا ورود به بخش جدیدی از بازار می‌اندیشد، شبکه مشاوران گروه ماورا با شناخت مشکلات واقعی، از پیاده‌سازی ایده تا اجرای جسورانه، ضمن تهیه طرح‌ تجاری مورد پذیرش بانکها و موسسات مالی، کارآفرینان را با عوامل کلیدی موفقیت در بازار مجهز می‌نماید.

آينده نگاران ماورا