oil-ws

چشم انداز نفت و گاز ایران

پل استوینس به عنوان یکی از تحلیلگران ارشد بین المللی حوزه انرژی در گزارشی که توسط چاتهام هاوس در مارس ۲۰۱۵ منتشر کرده است به بررسی وضعیت نفت و گاز ایران پرداخته است در بخشی از گزارش وی آمده است:

بخش نفت و گاز ایران دورانی بحرانی را پشت سر می گذارد و آینده اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر مسائل نفت این کشور است که نه تنها وابسته به برداشته شدن سریع تحریم هاست، بلکه بستگی به این دارد که ایران در قراردادهای آتی نفتی خود با شرکت های بین المللی نفتی چه پیشنهادهایی را ارائه کند که برای این شرکت ها جذابیت داشته باشد. اخیرا کاهش قیمت نفت، خود به خود از اقبال شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در نفت کاسته است حتی اگر تحریم ها لغو شوند.
ایران می کوشد سرمایه گذاران نفتی را جذب کند. در دهه ۱۹۹۰ تلاش های انجام گرفته برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی چندان موفق نبوده است زیرا شرایط قراردادی پیشنهاد شده به شرکت های بین المللی نفتی چندان جذاب نبود و مشکلات عملیاتی در این راستا وجود داشت.
در شرایط مدیریتی جدید تحت مدیریت آقای رئیس جمهور روحانی، ایده نیاز به حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور افزایش یافته است هر چند سازوکار آن دقیق مشخص نشده است. ایران نیاز شدید به توسعه فناوری و سرمایه گذاری توسط شرکت های بین المللی در بخش نفت و گاز دارد. با اینکه از طرف ایران، علاقه شدید به حضور شرکت های بین المللی نفتی وجود دارد ولی این شرکت ها به دنیال یافتن جذابیت های قراردادی جهت حضور هستند.
ایران به این موضوع اشاره کرده است که می تواند از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد و از طریق ال.ان.جی و خط لوله به صادرات گاز به اروپا مبادرت کند. نیاز ایران به گاز برای مصارف معمولی و تزریق به میادین نفتی و بررسی شرایطی جهت انتقال آن به عمان، پاکستان و عراق سبب شده است که حجم انتظاری برای انتقال گاز از ایران به اروپا کاهش یابد در چنین شرایطی، شاید کشورهای اروپایی علاقه چندانی به پذیرش چنین پشنهادی نداشته باشد.
متن کامل: 20150305IranOilGasStevens-en

آينده نگاران ماورا