mission-vission-2

آینده نگاری سازمانی

تعریف آینده نگاری

آینده‌نگاری، عبارت است از تلاشی نظام‌مند برای شناخت آینده‌های بلندمدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه است كه با هدف تعیین آن دسته از بخش‌هایی كه سرمایه‌گذاری در آنها احتمال سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می‌گردد.
آینده‌نگاری، یعنی آمادگی برای آینده و تخصیص منابع به بهترین وجه در راستای ارزشها
جایگاه آینده نگاری در سازمان
اگر کل فرآیندهای یک سازمان با سه معیار اهمیت، مشارکت و زمان غربال شود، سه سطح عملیات، راهبرد و آینده قابل تفکیک است، فعالیتهایی چون فرآیندهای تولید و فروش که نیازمند تصمیمات روزمره هستند، در سطح نخست قرار گرفته و در این واحدها برنامه‌ریزی‌ها با نگاه بلندمدت، معمولاً در افق سالانه انجام می‌گردد.
در لایه میانی، سطح راهبرد قرار دارد که هرچند تبیین آن از محیط دور و محیط صنعت ورودی می‌گیرد، اما محدودیتهای درون سازمان، برنامه‌ریزی‌های حوزه راهبرد را به افق 3 تا 5 سال محدود می‌کند.
در عمیق ترین سطح، آینده نگاری، جایی که منابع از سیالیت کافی برخوردار است و سرنوشت سازمان یا کسب و کار تعیین می‌شود. این که سازمان در یک کسب و کار تا کجا ادامه دهد یا حتی تا چه عمقی و چگونه سرمایه‌گذاری نماید، مستلزم شناخت آینده است.
تبیین و تفکیک جایگاه آینده نگاری، راهبرد و عملیات از آن نظر مهم است، که در برخی سازمانها، تداخل کاری مدیران سطح راهبرد و مدیران سطح عملیات، از عوامل بروز سردرگمی و تنش است.
شکل 1- جایگاه آینده نگاری در سازمان
Foresight-Strategy-Functions
 نقش آینده نگاران در سازمان
آینده نگاران بایستی بتوانند به سوالات کلیدی زیر در هر کسب و کاری پاسخ دهند:[1]
    • تاثیر روندهای آینده‌ بر کسب و کار سازمان چیست، سازمان با چه فرصتها و چالشهایی روبرو خواهند شد؟
    • روندهای آینده روشهای مدیریت به چه گونه است؟ زیرساختهای اجتماعی، انسانی، سازمانی و فناوری اطلاعات لازم چیست؟
    • چگونه آینده نگری را به عملیات روزانه کسب و کار وارد نمایند؟ چگونه اینرسی سازمان و انگیزه افراد به سمت آینده مرجح رهنمون ‌شود؟
    • تا چه اندازه مدیریت آینده بر سود آوری کسب و کار موثر است؟ تا چه حد می‌توان با تغییر قوانین و مقررات، آینده رقابت در یک کسب و کار را تعیین نمود؟
شکل 2- انواع آینده
Type of Futures
دسته بندی انواع آینده بستگی به عمق دید آینده نگاران و مشارکت‌کنندگان در ترسیم آینده دارد، به عنوان نمونه شگفتی ساز “کمپین خرید خودرو صفر ممنوع” که شاید تا دیروز در زمره آینده غیرقابل تصور جای می گرفت، امروز به آینده محتمل تبدیل شده است.
[1] http://www.micic.com/en/dr-pero-micic-speeches/leading-into-the-future/success-factor-future-management/

آينده نگاران ماورا