مشاوره

مشاوران گروه آینده نگاران ماورا با حضور در کنار شما، معضلات و مسایل سازمان را تحلیل نموده و با برگزاری تورهای آینده نگاری در سازمان مدیران واحدهای برنامه‌ریزی راهبردی، تحقیق و توسعه، فروش و بازاریابی را به منظور  ترسیم افق های آینده سازمان توانمند می‌سازند. پیش‌بینی روندها و رویدادهای کلان و استخراج فرصتها و چالشهای محیطی پیش روی سازمانها به منظور ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده های موجه و مرجح از جمله اقداماتی است که  توسط واحد مشاوره به صورت اختصاصی برای یک سازمان قابل ارایه است.

خدمات ما

گروه آینده‌نگاران ماورا به شرکتها و سازمانها کمک می‌کند که درکی سریع تر، هوشمندانه تر و عمیق تر از محیط پیرامون خود بیابند. ماموریت ما توانمندسازی مجموعه مدیران، جهت خلق ارزشهای اقتصادی و اجتماعی بالاتر است.
  • کلان
آینده‌های یک کسب و کار دستخوش تغییر از سوی اینرسی بالای روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری است. پیش‌بینی روندها و رویدادهای کلان و نحوه ارتباط آنها به راهبرد و راهکارهای سازمانی، از توانمندی‌های ما می‌باشد.
  • فناوری
فناوری خود می تواند به عنوان یک نیروی فزاینده کسب و کار یا یک ناخوشایندی پر مخاطره باشد. می توان فقط به فرصتها و چالشهای انواع فناوری اکتفا نمود، اما سوال اساسی آن است که با توجه به روندهای کلان سرمایه گذاری در کدام فناوری ها تضمین  می کند که ما شکل دهنده آینده هستیم نه پذیرنده آن؟
  • رقابت
نگاه ژرف و سخت گیرانه به رقبای جدی ، مقررات و حتی شرکای تجاری شما، این امکان را مهیا می سازد، که آیا می‌توانید مبتنی بر قواعد گذشته رقابت کنید، آینده قواعد و مقررات رقابت چگونه است؟

آينده نگاران ماورا