گزارشات استاندارد

گزارشات استاندارد شامل مجموعه روندها و رویدادهای محیطی است که دغدغه عمده مدیران سازمانها بوده و یک شناخت کلی در مورد آینده های محیط رقابتی ارایه می‌نماید.بر اساس رویکرد  (GloNaCal) تصویر آینده،  ابتدا از تحلیل در مقیاس جهانی (Global) آغاز شده و سپس به تحلیل منطقه ای (National) و در نهایت با تحلیل محلی (Local) ترسیم می‌شود.به عنوان نمونه در دوره پسا تحریم با ورود رقبا و برندهای خارجی به بازار ایران، توان رقابت‌مندی تولیدات داخلی در بعد قیمت بستگی زیادی به آینده نرخهای ارز، خواهد داشت.پیش بینی این متغیر کلیدی اقتصاد ایران نیازمند تحلیل بازار انرژی در مقیاس جهانی، توان صادرات نفت و گاز ایران با توجه به تنش های منطقه و در نهایت مجموعه سیاستهای کشور برای مدیریت تورم و نرخ ارز در بازار محلی است.
یک گزارش استاندارد شامل موارد زیر است:
  • روندها و رویدادهای کلان
  • میزان تولید رقبا در بازار فعال
  • آمار واردات و صادرات
  • آخرین قوانین و مقررات مرتبط
  • تازه واردین به کسب و کار
  • نقشه بازار و جایگاه‌یابی محصول
  • دورنمای کلی از بازار محصولات
  • برنامه‌های اعلام شده رقبای داخلی
  • راهبردهای شرکت‌های برتر خارجی
 جهت سفارش گزارش استاندارد كليك كنيد .

دریافت کاتالوگ: beyond Business-Fa

آينده نگاران ماورا